دهه فجر
مزایای اجرای مدیریت سبز صرفه‌جویی اقتصادی و خدمت به محیط‌زیست است 05 فوریه 2020

مزایای اجرای مدیریت سبز صرفه‌جویی اقتصادی و خدمت به محیط‌زیست است

هدف از اجرای برنامه‌های مدیریت سبز آموزش و فرهنگ‌سازی، کاهش هزینه‌ها، به حداقل رساندن مصرف انرژی، حفظ و صیانت از محیط‌زیست است .