آدرس: ایلام، بلوار دانشجو، روبروی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، طبقه سوم

تلفن: ۰۸۴۳۲۲۲۳۰۵۶

فاکس: ۰۸۴۳۲۲۲۳۰۵۶