ایلام نو / کسی که بخواهد کار فرهنگی کند، باید از جنس فرهنگ باشد/ من اعتقاد دارم وقتی می خواهیم کار فرهنگی کنیم باید از مغز استخوان بیندیشیم 🔷 من می‌خواهم در حوزه کاری خودمان در بحث ساخت و سازهای خلاف، ساز و کار را به این سمت ببریم که واقعا از این موضوع جلوگیری […]

ایلام نو / کسی که بخواهد کار فرهنگی کند، باید از جنس فرهنگ باشد/ من اعتقاد دارم وقتی می خواهیم کار فرهنگی کنیم باید از مغز استخوان بیندیشیم

🔷 من می‌خواهم در حوزه کاری خودمان در بحث ساخت و سازهای خلاف، ساز و کار را به این سمت ببریم که واقعا از این موضوع جلوگیری کنیم، یک عزم جدی می خواهد و کاری است که همه دستگاهها باید دست به دست هم بدهند

حکمت و صناعت دو بال معماری است،سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

🔷دیوارهای ما دیوارهای بی حیایی شده است، اتفاقاتی که در واحد بغل می افتد به راحتی در واحد کناری قابل شنود است و لازم نیست گوش ها تیز شود

🔷من به همکاران عرض کردم بهتر نیست که واحد اجرائیات را به نیروی انتظامی بیاوریم که در مورد ساخت و سازهای خلاف کنترل درستی انجام بگیرد؟

🔷اگر کسانی که متولی هستند و از قوانین سواستفاده کنند، دیگران هم به آنها نگاه خواهند کرد

🔷در مباحث فرهنگی و بخش عظیمی از این آسیب های اجتماعی به حوزه کاری ما بر می گردد، بخش عظیمی از این بی قانونی ها و قانون شکنی ها که حقوق دیگران را رعایت نکردند به حوزه (شورا و شهرداری) بر می گردد و موضوعی هم نیست که فقط شورای شهر و شهرداری بتوانند با تنهایی حل کنند، بلکه به حمایت همه دستگاهها نیاز است.