🔹ایلام نو حیدر داودی / یکی از کارهای اولیه‌ی دکتر رییسی، ارائه‌ی سند تحول بود. مدیریت تحول، بنیان پوست‌اندازی هر دولت به شمار می‌رود و شرط لازم برای تغییر مسیر و رویکرد دولت‌هاست.این شرط کافی نیست چرا که نیروی انسانی می‌بایست برای این مهم همراه باشد و در مبحث مدیریت، “نگرش” مدیران، به ویژه مدیران […]

🔹ایلام نو حیدر داودی /

یکی از کارهای اولیه‌ی دکتر رییسی، ارائه‌ی سند تحول بود. مدیریت تحول، بنیان پوست‌اندازی هر دولت به شمار می‌رود و شرط لازم برای تغییر مسیر و رویکرد دولت‌هاست.
این شرط کافی نیست چرا که نیروی انسانی می‌بایست برای این مهم همراه باشد و در مبحث مدیریت، “نگرش” مدیران، به ویژه مدیران میانی شرطی اساسی برای این امر است.
برخی مدیران خسته‌ی دولت روحانی که در ایلام کار درخور توجهی نکردند و “مرد میدان” نیستند و تا دیروز حتی وجود رویه‌ای مدیریتی به نام “مدیریت جهادی” را انکار می‌کردند و به تمسخر آن را اداره‌ی “هیات”ی مملکت می‌دانستند، حال چگونه است که همانند آفتاب‌پرست، تغییر رنگ داده و در پی لابی کردنند؟
حرف اول و آخر و یا بهتر است بگوییم “دروغ بزرگ” اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان، “دموکراسی” و رجوع به رای مردم است، حال چگونه است که بی‌توجه به رای مردم که رییس‌جمهوری خادم‌الرضا “ع” و دولتی ولائی را برگزیدند، به میز قدرت چسبیده‌اند؟ و رای مردم را برای تحول نادیده گرفته و یا خود را به کوچه‌ی علی‌چپ زده‌اند.
واقعیت این است که آنان باید بپذیرند؛ عمر مدیریتی‌شان تمام شده و فصل جدیدی از مدیریت در کشور و استان آغاز شده که آنان نه باوری به آن دارند و نه از دیدگاه مردم، جائی در آن لذا توصیه می‌شود که محترمانه خودشان دل بکنند و کمتر در احتزار برزخ‌گونه مدیریت ادارات استان را معطل رفتن خود کنند و محترمانه تشریفشان را ببرند پیش از آنکه مردم، تشریفشان را بدرقه کنند!!!.
این فقط یک توصیه‌ی دوستانه است و از قدیم و ندیم گفته‌اند: هشدار دهنده معذور است.