دانشگاه علوم‌پزشکی ایلام‌ با داشتن دهها بیمارستان، مرکز بهداشت و … یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین دستگاههای دولتی در ایلام است.بر این اساس همیشه تعیین ریاست دانشگاه باحساسیت خاصی دنبال شده است و در این راستا اصحاب قدرت و به ویژه نمایندگان استان در تلاش برای انتصاب ریاست دانشگاه نزدیک به خود هستند.در روزهای گذشته […]

دانشگاه علوم‌پزشکی ایلام‌ با داشتن دهها بیمارستان، مرکز بهداشت و … یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین دستگاههای دولتی در ایلام است.
بر این اساس همیشه تعیین ریاست دانشگاه باحساسیت خاصی دنبال شده است و در این راستا اصحاب قدرت و به ویژه نمایندگان استان در تلاش برای انتصاب ریاست دانشگاه نزدیک به خود هستند.
در روزهای گذشته اسامی برخی افراد برای ریاست این دانشگاه مطرح شده است که می توان به افراد زیر اشاره کرد

🔹دکتر نقدی معاون اسبق غذا و دارو دانشگاه
🔸دکتر طاهری کلان معاون اسبق دانشگاه علوم‌پزشکی لرستان
🔸دکتر میرزایی معاون دانشجویی فرهنگی کنونی دانشگاه
🔹دکتر عبدی مدیر مرکز هیات علمی دانشگاه
🔸دکتر حیدری زاده رییس بیمارستان امام
🔹دکتر بالاوندی معاون سابق درمان دانشگاه

🔹مدیریت دانشگاه علوم‌پزشکی که مسئول سلامت و ارامش مردم است باید در دست فردی توانمند ، متعهد و در بین پرسنل و جامعه پزشکی داری محبوبیت لازم باشد.