دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام از پیگیری برای اتمام هرچه سریع تر جاده ایلام - میشخاص در استان خبر داد و گفت: این جاده یکی از نقاط حادثه خیز استان ایلام به شمار می‌رود.

افشار خسروی زاد از جلسه دادستانی استان ایلام با اداره کل راه و شهرسازی و پیمانکار پروژه بهسازی جاده ایلام – میشخاص خبر داد و اظهار کرد: این پروژه علیرغم انقضای مهلت پیمان ۱۸ ماهه، کمتر از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که ضرورت داشت نسبت به آن ورود داشته باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به این شرایط و با تذکر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (جرم تصرف غیر قانونی در بیت المال) به کارفرما و پیمانکار، پروژه در شرف اتمام بوده که موجب رضایتمندی عمومی شده است؛ چراکه این جاده یکی از نقاط حادثه خیز استان ایلام به شمار می‌رفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام از پیگیری برای اتمام هرچه سریع‌تر جاده ایلام – میشخاص در استان خبر داد و گفت: این جاده یکی از نقاط حادثه خیز استان ایلام به شمار می‌رود.