✍عبدالصاحب ناصری★ ” احسان ” یعنی؛ کار نیک را نیکو انجام دادن و ” محسن ” یعنی؛ نیکوکار!از جملهٔ طوایف دوستان خداوند “محسنین ” اند، که خود به دفعات فرمود: «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ »میان خداوند و محسنین رابطهٔ معیت وثیق برقرار است « إنٌِ اللهَ لَمَعَ الْمُحسِنینَ ».منتهی الیه سمت راست باند فرودگاه شهدای […]

✍عبدالصاحب ناصری★

” احسان ” یعنی؛ کار نیک را نیکو انجام دادن و ” محسن ” یعنی؛ نیکوکار!
از جملهٔ طوایف دوستان خداوند “محسنین ” اند، که خود به دفعات فرمود: «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ »
میان خداوند و محسنین رابطهٔ معیت وثیق برقرار است « إنٌِ اللهَ لَمَعَ الْمُحسِنینَ ».
منتهی الیه سمت راست باند فرودگاه شهدای ایلام، چسبیده به جادهٔ ایلام ـ ملکشاهی (دره‌شهر)، روستای چشمه‌کبود واقع است. در ورودی روستا، اولین کوچهٔ سنگ‌فرش سمت راست و بر فراز تپهٔ مشرف به فرودگاه مجتمع آموزشی و پرورشی امام علی(ع) و دبیرستان‌های شهید ولی‌الله میرزایی و امید ـ در یک فضا ـ دو سالی است که آغوش همسایگی بر انسانی گشوده‌اند که به شایستگی
« محسن » نامیده شده است.
محسن، کارشناسی ارشد را از دانشگاه تهران اخذ نموده، معلمی عشق دیرینهٔ اوست، لیکن دست تقدیر بر قامت رعنایش لباس فاخر پاسداری از نظم و امنیت اجتماعی در نیروی انتظامی پوشانده است. او از افسران ارشد نیرو با درجهٔ سرهنگی است.
سرهنگ محسن کرمی آنگونه که تصاویر روایت می‌کنند، در کمال تواضع و فروتنی همواره و بی‌مضایقه به یاری مدرسه شتافته و پیوسته عشق خود را به فرهنگ و تعلیم و تربیت، تجدید و متجلی می‌کند.
سرهنگ کرمی نماد راستین پیوند فرهنگ و امنیت در بستر خیر و خدمت رسانی مدام به مدرسه و دانش‌آموزان است.
مدرسه فهرست بلندی از خدمات او را در سینه دارد، به نحوی که عنوان
“یار مهربان و فداکار فرهنگ” عنوانی شایستهٔ آن عزیز ارجمند است.
باید به وجود چنین افسران فرهنگ‌مدار نیکوکاری افتخار نمود و سلامت وجود و تکثیرشان از خداوند متعال تمنا نمود.
سرهنگ محسن کرمی به صدق و فارغ از هر رنگ و ریا و در کمال اخلاص معلم شایستهٔ احسان است. کاش رخصتی بود که از امور خیر و فضائلی که وی عامل و آراسته به آنهاست، بیشتر گفته شود.
۱۴۰۱/۲/۳
ــــــــــــــــــــــــــ
★ مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی و عشایری امام علی (ع)