جناب مدیر عامل ! لطفا لیست ١۶۷ واحد صنعتی فعال استان را جهت تنویر افکار عمومی منتشر کنید در غیر اینصورت این رسانه اسامی واحدهای غیر فعال را منتشر خواهد کرد. ایلام نو / پس از آنکه استاندار محترم به آمار ۶۵ درصد فعال بودن واحدهای صنعتی انتقاد نمودند، حضرات شهرک صنعتی دست به تکاپو […]

جناب مدیر عامل ! لطفا لیست ١۶۷ واحد صنعتی فعال استان را جهت تنویر افکار عمومی منتشر کنید در غیر اینصورت این رسانه اسامی واحدهای غیر فعال را منتشر خواهد کرد.

ایلام نو / پس از آنکه استاندار محترم به آمار ۶۵ درصد فعال بودن واحدهای صنعتی انتقاد نمودند، حضرات شهرک صنعتی دست به تکاپو زدند وآمار را اندکی دست کاری کرده وآنرا ۶۱ درصد اعلام کردند و جهت توجیه کردن موضوع کلمه توزیع را با تولید اضافه کردند تا آمار همان آمار شود ولی با تغییر ادبیات و در راستای سمبل کردن موضوع.

حال که این همه در فعالسازی واحدهای صنعتی موفق بوده اید، لطفا استراتژی صنعتی خود را به وزارتخانه اعلام کنید تا الگوی ملی شود و استانهای دیگر از موفقیت بی نظیر شما کپی برداری کنند!!!!

اعلام آمار ۶۱ درصدی فعال بودن واحدهای صنعتی و تولیدی و توزیعی در شهرک های صنعتی استان یک آمار کاملاً غیر واقعی است گویا جناب مدیر عامل اطلاع ندارند که۲۰۰ فقره قرارداد در ناحیه صنفی ایلام واقع در چشمه کبود منعقد کرده اند و پول آن را یکسال پیش از خلق الله که از قشر زحمتکش صنف جوشکاران و درودگران هستند دریافت کرده‌اند و هنوز حتی زمینی به انها تحویل نشده است چه رسد به اینکه ساخت و ساز و فعال شده باشند و این تاخیر در تحویل زمین به متقاضیان موجب خسارت میلیاردی به این قشر مظلوم شده است.
جناب مدیر عامل شما آمار ۶۱ درصد فعال بودن را چگونه حساب کرده اید متاسفانه برخی از نواحی صنعتی شما تنها یک واحد فعال دارند.
پاسخ دهید از صدها قراردادی که شما منعقد کرده اید چند واحد آنها به بهره برداری رسیدند و موجب اشتغال چند نفر شده اند.
اگر بر اساس حساب و کتاب شما ۶۱ درصد فعال هستند پس باید از ۲۷۴ واحد بهره برداری رسیده طبق آمارنامه شهرک‌های صنعتی کشور می بایستی ١۶۷ واحد صنعتی در شهرک های صنعتی ایلام فعال باشند لطفا لیست این ١۶۷ واحد صنعتی فعال را جهت تنویر افکار عمومی منتشر کنید در غیر اینصورت این رسانه اسامی واحدهای غیر فعال را منتشر خواهد کرد.
پس لطفا با این وضعیت اسفناک شهرک های صنعتی و با آمارهای غیر واقعی صنعت ایلام را بیشتر از این به نابودی نکشانید. بهتر است مشکلات واحدهای صنعتی که منجر به تعطیلی انان شده است را احصا کنید تا حداقل مسئولان ارشد استانی و کشوری چاره اندیشی کنند و دردی از دردهای زیاد صنعت گران ایلامی را درمان کنند.

  • نویسنده : ایلام نو / حیدر داودی